Slim zoeken

 

Meer ...

Het Liemers Museum ligt op circa 100 meter van station Zevenaar en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 14.00 - 17.00 uur.

Kerkstraat 16,
6901 AB  Zevenaar
085-0409971
vvv

 

De Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers is een door de belastingdienst erkende culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 

Vanaf 1-1-2016 maakt het Liemers Museum onderdeel uit van de Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers. Verder bestaan er nog een tweetal Stichtingen waarin de collecties zijn ondergebracht: de Stichting Collectie Liemers Museum en de Stichting Collectie Gelders Schuttersmuseum.
 

RSIN/Fiscale nummers:
Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers: 8559.34.785
Stichting Collectie Gelders Schuttersmuseum: 8051.61.971
Stichting Collectie Liemers Museum: 8045.65.314

 

Contactgegevens Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers
Postadres: Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ  Zevenaar
t. 0316-529841
e. info@liemerskunstwerk.nl
i.  www.liemerskunstwerk.nl

 

Doelstelling
Bibliotheekwerk bevorderen in ruimste zin van het woord, beheer, behoud en presentatie collectie cultureel erfgoed Liemers.
Bevorderen van muziekeducatie, volwasseneducatie en het bieden van theaterpodium voor professionals, amateurs en scholen.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

  • Een grotere bekendheid realiseren van het aanbod bij alle inwoners van de Liemers. Hierdoor versterken we het maatschappelijk effect van de activiteiten.
  • Kiezen voor samenwerking met culturele en maatschappelijke partners, dit eveneens ter versterking van maatschappelijk effect en functie.
  • Vormgeven aan een efficiënte en effectieve organisatie, die opereert vanuit de vraag van de klant.
  • De kwaliteit van de medewerkers versterken, onder andere waar het gaat om kennis, flexibiliteit en innovatiekracht. Hiermee wordt op adequate wijze ingespeeld op de klantvraag, met als resultaat een groeiende klanttevredenheid.

Uitgebreide informatie:  Beleidsplan Kunstwerk 17112016

 

Bestuurssamenstelling: Directeur-bestuurder is dhr. B.C. Frölich

 

Het bestuur en de RVT ontvangen alleen vacatiegeld. De leden van de RVT ontvangen een vergoeding van € 130,- per vergadering. De samenstelling is als volgt:

  • de heer Ben van Moerkerk (voorzitter)
  • mevrouw Dorothea van der Velden
  • de heer Koen Klaasen
  • mevrouw Mignon Copray
  • de heer Rogier Leenders

 

Beloningsbeleid:
Directeur:
Volgens richtlijnen beloningsbeleid directeur-bestuurder cultuurconnectie
Personeel: Volgens CAO Kunsteducatie
Tevens vallen per onderdeel medewerkers in CAO bibliotheken, CAO welzijn en CAO Car-Uwo

 

Financiële verantwoording
Hiervoor verwijzen wij naar de Begroting 2016 Cultuurbedrijf - Publieksversie.2015.08.11

 

 

Blijf op de hoogte en ontvang het laatste nieuws over ons museum op Twitter!

 

twitterbutton.nl

 

twitterfacebookVVVInloggen medewerkers